• اصلی

کابل شارژ مغناطیسی

 • کابل شارژ USB مغناطیسی 2 پین Pogo Pin Black Charger

  کابل شارژ USB مغناطیسی 2 پین Pogo Pin Black Charger

  پین Pogo به گونه ای طراحی شده است که قابلیت های ضد آب استثنایی را ارائه می دهد و عملکرد قابل اعتماد را حتی در شرایط چالش برانگیز تضمین می کند.دارای یک کابل شارژ مغناطیسی و مجهز به آبکاری تخصصی است که به طور موثری از آلرژی پوست انسان جلوگیری می کند و از خوردگی عرق محافظت می کند.این پیکربندی یک راه حل شارژ سریع و راحت برای دستبندهای ساعت هوشمند ارائه می دهد و تجربه کاربری کلی آنها را بهبود می بخشد.

 • کابل شارژ USB مغناطیسی سفید 2 پین

  کابل شارژ USB مغناطیسی سفید 2 پین

  پین Pogo به گونه ای طراحی شده است که قابلیت های ضد آب استثنایی را ارائه می دهد و عملکرد قابل اعتماد را حتی در شرایط چالش برانگیز تضمین می کند.دارای یک کابل شارژ مغناطیسی و مجهز به آبکاری تخصصی است که به طور موثری از آلرژی پوست انسان جلوگیری می کند و از خوردگی عرق محافظت می کند.این پیکربندی یک راه حل شارژ سریع و راحت برای دستبندهای ساعت هوشمند ارائه می دهد و تجربه کاربری کلی آنها را بهبود می بخشد.

 • کابل شارژر USB C 6 پین Pogo White Data Charging Magnetic Type C

  کابل شارژر USB C 6 پین Pogo White Data Charging Magnetic Type C

  پین Pogo به گونه ای طراحی شده است که قابلیت های ضد آب استثنایی را ارائه می دهد و عملکرد قابل اعتماد را حتی در شرایط چالش برانگیز تضمین می کند.دارای یک کابل شارژ مغناطیسی و مجهز به آبکاری تخصصی است که به طور موثری از آلرژی پوست انسان جلوگیری می کند و از خوردگی عرق محافظت می کند.این پیکربندی یک راه حل شارژ سریع و راحت برای دستبندهای ساعت هوشمند ارائه می دهد و تجربه کاربری کلی آنها را بهبود می بخشد.

 • کابل شارژر USB C 5 پین Pogo Pin سیاه مغناطیسی شارژ

  کابل شارژر USB C 5 پین Pogo Pin سیاه مغناطیسی شارژ

  پین Pogo به گونه ای طراحی شده است که قابلیت های ضد آب استثنایی را ارائه می دهد و عملکرد قابل اعتماد را حتی در شرایط چالش برانگیز تضمین می کند.دارای یک کابل شارژ مغناطیسی و مجهز به آبکاری تخصصی است که به طور موثری از آلرژی پوست انسان جلوگیری می کند و از خوردگی عرق محافظت می کند.این پیکربندی یک راه حل شارژ سریع و راحت برای دستبندهای ساعت هوشمند ارائه می دهد و تجربه کاربری کلی آنها را بهبود می بخشد.

 • کابل شارژر USB 4 پین Pogo Pin سیاه مغناطیسی شارژ

  کابل شارژر USB 4 پین Pogo Pin سیاه مغناطیسی شارژ

  پین Pogo به گونه ای طراحی شده است که قابلیت های ضد آب استثنایی را ارائه می دهد و عملکرد قابل اعتماد را حتی در شرایط چالش برانگیز تضمین می کند.دارای یک کابل شارژ مغناطیسی و مجهز به آبکاری تخصصی است که به طور موثری از آلرژی پوست انسان جلوگیری می کند و از خوردگی عرق محافظت می کند.این پیکربندی یک راه حل شارژ سریع و راحت برای دستبندهای ساعت هوشمند ارائه می دهد و تجربه کاربری کلی آنها را بهبود می بخشد.

 • کابل شارژ مغناطیسی USB 2 پین

  کابل شارژ مغناطیسی USB 2 پین

  پین Pogo به گونه ای طراحی شده است که قابلیت های ضد آب استثنایی را ارائه می دهد و عملکرد قابل اعتماد را حتی در شرایط چالش برانگیز تضمین می کند.دارای یک کابل شارژ مغناطیسی و مجهز به آبکاری تخصصی است که به طور موثری از آلرژی پوست انسان جلوگیری می کند و از خوردگی عرق محافظت می کند.این پیکربندی یک راه حل شارژ سریع و راحت برای دستبندهای ساعت هوشمند ارائه می دهد و تجربه کاربری کلی آنها را بهبود می بخشد.

 • کابل شارژر USB داده مغناطیسی سیاه 2 پین Pogo Pin

  کابل شارژر USB داده مغناطیسی سیاه 2 پین Pogo Pin

  پین Pogo به گونه ای طراحی شده است که قابلیت های ضد آب استثنایی را ارائه می دهد و عملکرد قابل اعتماد را حتی در شرایط چالش برانگیز تضمین می کند.دارای یک کابل شارژ مغناطیسی و مجهز به آبکاری تخصصی است که به طور موثری از آلرژی پوست انسان جلوگیری می کند و از خوردگی عرق محافظت می کند.این پیکربندی یک راه حل شارژ سریع و راحت برای دستبندهای ساعت هوشمند ارائه می دهد و تجربه کاربری کلی آنها را بهبود می بخشد.